Vanliga frågor och svar om Azure Hybrid-förmånen

Översikt

 • Azure Hybrid-förmånen är ett priserbjudande som hjälper dig att maximera värdet av din befintliga lokala Windows Server- och/eller SQL Server-licensinvestering medan du migrerar till Azure. Med erbjudandet betalar kvalificerade kunder ett reducerat pris för Azure Virtual Machines (infrastruktur som en tjänst, eller IaaS), Azure SQL Database (plattform som en tjänst, eller PaaS) och SQL Server i Azure Virtual Machines (IaaS).

  * De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instanstyp och användning.

  • Windows Server Standard Edition med Software Assurance
  • Windows Server Datacenter Edition med Software Assurance
  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance
  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance
  • Azure SQL Database

  Obs! Kunder som är berättigade till Azure Hybrid-förmånen kan använda det här erbjudandet i Azure Dedicated Host (mer information finns i avsnitten om Windows Server och SQL Server)

 • Azure Hybrid-förmånen gäller bara för Windows Server Standard och Datacenter och SQL Server Enterprise Core, Standard Core och Azure SQL Database. Förmånen gäller inte för SQL Server som licensieras under server/CAL-licensmodellen.

 • Azure Hybrid-förmånen är tillgänglig för kunder som äger kvalificerade SQL Server- och/eller Windows Server-licenser med aktiv Software Assurance eller motsvarande kvalificerande prenumerationslicenser.

  Erbjudandet är tillgängligt i alla Azure-molnregioner.

 • Erbjudandet är tillgängligt i alla Azure-molnregioner.

 • Förmånerna för SQL Server och Windows Server kan användas tillsammans när du använder SQL Server i Azure Virtual Machines. Vi rekommenderar att du använder Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL. I Azure-portalen distribuerar du dina virtuella datorer med dessa avbildningar. Du får frågan: ”Har du redan en Windows-licens?” Svara: ”Ja.”

  I Azure SQL Database behöver du bara använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Du kan aktivera förmånen via Azure-portalen genom att intyga att du har tillräckligt många aktiva licenser med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser.

 • För kunder som inte kan gå över till de senaste versionerna av dessa produkter innan supporten upphör erbjuder vi Azure Hybrid-förmånen och utökade säkerhetsuppdateringar för att skydda data och program vid övergången då supporten upphör. I allmänhet rekommenderar vi att uppgradera till den senaste versionen av vår programvara, både lokalt och i molnet (IaaS och PaaS), för att minska säkerhetsrisker och fortsätta få säkerhetsuppdateringar. Läs mer.

Azure Hybrid-förmånen för Windows Server

 • Azure Hybrid-förmånen hjälper dig att få ut mer värde från dina Windows Server-licenser och ger besparingar på upp till 40 procent* på virtuella datorer.

  Varje licens för två processorer eller varje uppsättning licenser för 16 kärnor, Datacenter eller Standard Edition berättigar innehavaren till två instanser med upp till åtta kärnor eller en instans med upp till 16 kärnor. Du kan använda Datacenter Edition-licenser både lokalt och i Azure samtidigt. Standard Edition-licenser måste antingen användas lokalt eller i Azure, även om kunderna får rätt till 180 dagars samtidig användning medan servrarna migreras.

  *Datacenter Edition-licenser som används i Azure Dedicated Host på värdnivå (när alla fysiska kärnor i servern licensieras) är begränsade till 180 dagars samtidig användning medan servrarna migreras.

 • Basberäkningspriset är det pris som används till att beräkna Azure Hybrid-förmånen. Det är lika med Linux-priset för virtuella datorer.

 • Windows Server Datacenter Edition-licenser kan användas både lokalt och på Azure. Windows Server Standard Edition-licenser som konverterats från lokalt till Azure kan inte längre användas lokalt.

 • Om du vill använda virtuella Windows-datorer med Azure Hybrid-förmånen gör du något av följande.

  • Distribuera virtuella datorer från en av Windows Server-avbildningar som tillhandahålls på Azure Marketplace.
  • Ladda upp en anpassad virtuell dator och distribuera en Resource Manager-mall eller Azure PowerShell.
  • Konvertera en befintlig virtuell dator i Azure till Azure Hybrid-förmånskostnaden för Windows Server.
  • Använd Azure Hybrid-förmånen för Windows Server även på VM-skalningsuppsättning.

  Läs mer.

 • Du behöver inte matcha avbildningen med din utgåva. Om du till exempel har Standard Edition kan du använda avbildningar av Datacenter Edition. Vi tillhandahåller fyra avbildningar du kan använda med Datacenter Edition- eller Standard Edition-licenser:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter Edition
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
  • Windows Server 2016 Datacenter Edition
  • Windows Server 2019 Datacenter Edition
 • Ja. Med funktionen ”retroaktiv taggning” kan du tagga dina befintliga virtuella datorer. Läs mer om hur du konverterar befintliga virtuella datorer på Azure för att använda förmånen.

 • Ja, regeln kräver att licenser förblir allokerade till Azure under Azure Hybrid-förmånen i minst 90 dagar. Licenser kan omallokeras till nya virtuella datorer på Azure när som helst.

 • För varje Windows Server-licens för 2 processorer eller Windows Server-licens med 16 kärnor som täcks av Software Assurance får du något av följande i Azure.

  • Upp till 2 virtuella datorer med upp till 8 kärnor
  • En virtuell dator med upp till 16 kärnor
 • Ja, du kan köra virtuella datorer med fler än 16 kärnor genom att ackumulera licenser. För licenser för två processorer eller för 32 kärnor kan du till exempel köra en virtuell dator med upp till 32 kärnor.

 • Om du har licensierat Windows Server via CIS (Core Infrastructure Suite) kan du använda Azure Hybrid-förmånen. Men detta omfattar inte System Center-komponenten i CIS.

 • Ja, du kan använda Azure Hybrid-förmånen för köp via partner som säljer Azure-infrastruktur, förutsatt att du har aktiv Software Assurance eller en prenumeration. Om du till exempel köper Azure via en molnlösningsleverantör har du rätt till förmånen.

 • Ja, Azure Hybrid-förmånen gäller för kapslad virtualisering och kräver inte att du allokerar ytterligare Windows Server-licenser för kapslade virtuella datorer.

  Inga licensnycklar krävs för att köra Windows Server när du använder Azure Hybrid-förmånen.

 • Azure Hybrid-förmånen för Windows Server i Azure Dedicated Host kan användas på tre olika sätt:

  • Standard edition: Kunder med Windows Server Standard edition är berättigade till 2 instanser, ungefär på samma sätt som Azure Hybrid-förmånen gäller Windows Server på delade servrar i Azure Virtual Machines. Varje licens för dubbla processorer eller varje uppsättning av licenser för processorer med 16 kärnor berättigar innehavaren till två instanser med upp till åtta processorkärnor eller en instans med upp till 16 processorkärnor. Azure Hybrid-förmånen för Standard Edition-licenser måste antingen användas lokalt eller i Azure, även om kunderna får rätt till 180 dagars samtidig användning medan servrarna migreras.
  • Datacenter edition för virtuella datorer: Kunder med Windows Server Datacenter edition kan antingen använda Azure Hybrid-förmånen för enskilda virtuella datorer eller för hela värden. Om enskilda virtuella datorer licensieras ger varje licens för dubbla processorer eller varje uppsättning av licenser för processorer med 16 kärnor innehavaren rätt till två instanser med upp till åtta processorkärnor eller en instans med upp till 16 processorkärnor i Azure Dedicated Host-tjänster. När Datacenter Edition-licenser används för Azure Dedicated Host-tjänster per virtuell dator kan du även använda dem både lokalt och i Azure.
  • Datacenter edition för fysiska värdar: Kunder med Windows Server Datacenter edition har obegränsade virtualiseringsrättigheter när alla kärnor på den fysiska värden licensieras, men till skillnad från när licensen tillämpas per virtuell dator så tillåts inte samtidig användning både lokalt och i Azure efter migreringsperioden på 180 dagar.

Azure Hybrid-förmånen för SQL Server

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är en Azure-baserad förmån som gör så att kunder kan använda SQL Server-licenser med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser för att betala ett reducerat pris (”grundpris”) för vCore-baserade SQL Database-alternativ, till exempel hanterad instans, vCore-baserad enkel databas och vCore-baserad elastisk pool, för SQL Server i Azure Virtual Machines samt för SQL Server Integration Services.

  Obs! Du kan till och med använda Azure Hybrid-förmånen med en aktiv SKU men grundpriset gäller från den tid du väljer förmånen i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server får du följande:

  • Möjligheten att flytta licenser till en fullständigt hanterad PaaS-produkt. Azure är det enda molnet som har den möjligheten. Amazon Web Services Relational Database Service (RDS) är inte kvalificerad för BYOL (bring-your-own-license) och måste tillhandahållas med medföljande licens.
  • Fyra kärnor i molnet för varje enstaka kärna lokalt för Enterprise Edition-kunder på tjänstnivån Generell användning eller Hyperskala.
  • 180 dagar av dubbla användningsrättigheter att tillämpa på aktuell distribution (lokalt eller i tredjepartsmoln) och i Azure för att tillåta datamigrering.

  För en värdbaserad lösning med maximala besparingar kombinerar du Azure Hybrid-förmånen för SQL Server med Azure Hybrid-förmånen för Windows Server.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för kunder med något av följande.

  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser
  • SQL Server Standard Core med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser

  Om du inte har Software Assurance kan du löpa det med nya licenser till listpriser eller med kvalificerande prenumerationslicenser.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig i alla regioner där vCore-baserade SQL Database-alternativ är tillgängliga.

 • Om du vill aktivera din förmån ska du först bekräfta din licens för lokal SQL Server med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser. Det kan göra via Volume Licensing Service Center. Gå sedan till Azure-portalen och distribuera SQL Database. Bekräfta vid uppmaning att du äger tillräckligt många kvalificerande licenser lokalt för att distribuera antalet kärnor som begärs för molnet. Genom att bekräfta blir du kvalificerad för det reducerade grundpriset.

 • With Azure SQL Database, the benefit works as follows.

  • If you have Standard edition per-core licenses with active Software Assurance or qualifying subscription licenses, you can receive one vCore in the General Purpose service tier for every license core you own on-premises.
  • If you have Enterprise edition per-core licenses with active Software Assurance or qualifying subscription licenses, you can receive one vCore in the Business Critical service tier for every license core you own on-premises. Note: The Azure Hybrid Benefit for SQL Server for the Business Critical service tier is only available for SQL Server Enterprise edition licenses.
  • If you have highly virtualized Enterprise workloads, you can receive four vCores in the General Purpose or Hyperscale service tiers for every core license with Software Assurance or qualifying subscription license you own on-premises. This is a unique virtualization benefit available only on Azure SQL Database.

  The Azure Hybrid Benefit for SQL Server varies based on license footprint, as follows.

  License footprint Rights
  SQL Server Enterprise edition core with Software Assurance

  vCore-based SQL Database options:

  • Base rate on either General Purpose, business critical, or Hyperscale tier

  • 1 core on-premises for 4 cores in General Purpose or Hyperscale tier

  • 1 core on-premises for 1 core in Business Critical

  SQL Server in Azure Virtual Machines:

  • 1 core on-premises for 1 core Enterprise edition in Azure Virtual Machines

  SQL Server Standard edition core with Software Assurance

  vCore-based SQL Database options:

  • Base rate on General Purpose or Hyperscale tier only

  • 1 core on-premises for 1 core in General Purpose or Hyperscale tier

  SQL Server in Azure Virtual Machines:

  • 1 core on-premises for 1 core Standard edition in Azure Virtual Machines

 • Så här fungerar förmånen med SQL Server i Azure Virtual Machines.

  • Om du har Enterprise Core-licenser med aktiv Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser kan du få en kärna med SQL Server Enterprise Core i Azure Virtual Machines för varje enstaka licenskärna du äger lokalt. Du måste allokera minst fyra kärnlicenser per virtuell dator.
  • Om du har Standard Core-licenser med aktiv Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser kan du få en kärna med SQL Server Standard i Azure Virtual Machines för varje enstaka licenskärna du äger lokalt. Du måste allokera minst fyra kärnlicenser per virtuell dator.
 • Virtualiseringsförmånen som är tillgänglig med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server gäller för lokala arbetsbelastningar med hög virtualisering. Förmånen är bara tillgänglig för Azure SQL Database. Med den kan du konvertera en kärna i SQL Server Enterprise Edition med aktiv Software Assurance för att få upp till fyra virtuella kärnor för SQL Database på tjänstenivån Generell användning till reducerat pris. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har fyra kärnlicenser för SQL Server Enterprise Edition kan du få upp till 16 virtuella kärnor för SQL Database Generell användning till det reducerade grundpriset.

 • Den primära skillnaden i erbjudandet för SQL Server, som det gäller för Azure Virtual Machines jämfört med Azure SQL Database, är att virtualiseringsförmånen bara är tillgänglig på Azure SQL Database. Du måste allokera minst fyra kärnlicenser när du använder Azure Virtual Machines. Läs mer om skillnaderna mellan SQL Server i Azure Virtual Machines och Azure SQL Database.

 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och på Azure för att underlätta migrering.

 • Nej, Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Ja. Det krävs att ha aktiv Software Assurance på dina SQL Server-licenser eller kvalificerande SQL-prenumerationslicenser för att fortsätta betala grundpriset för vCore-baserade SQL Database-alternativ.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha en aktiv Software Assurance. Om din Software Assurance upphör att gälla och du inte förnyar den flyttas du över till priset där licensen ingår för respektive tjänstnivå.

  Om du har SQL Server 2008/2008 R2 eller Windows Server 2008/2008 R2 men inte har Software Assurance kan du flytta till Azure via användningsbaserade prenumerationslicenser eller prenumerationslicenser från en molnlösningsleverantör för att få utökade säkerhetsuppdateringar utan kostnad. Om du vill fortsätta använda en lokal lösning kan du köpa Software Assurance och/eller en prenumerationslicens från en molnlösningsleverantör för att få utökade säkerhetsuppdateringar, eller för att kvalificera dig för Azure Hybrid-förmånen om servrarna flyttas till Azure. Utökade säkerhetsuppdateringar gäller utan ytterligare avgifter enligt Azure Hybrid-förmånen.

 • Ja, du kan ackumulera licenser. Men observera att Standard Edition-licenser inte kan ackumuleras till en kvalificerande Enterprise Edition-tjänstnivå. Exempel: Du kan ackumulera fyra Standard Edition-licenser för två kärnor för att få åtta licenser med virtuell kärna på tjänstnivån Generell användning till ett reducerat pris. Men du kan inte ackumulera dina Standard Edition-licenser för att få licenser på tjänstnivån Affärskritisk, som bara är tillgängligt för Enterprise Core-prenumeranter med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server ger dig mer värde av dina SQL Server-licenser och besparingar på upp till 55 procent på SSIS. Du kan använda förmånen på licenser för SQL Server Enterprise Core och Standard Core som täcks med Software Assurance eller kvalificerande prenumerationslicenser, och använda dina SQL Server-licenser för att köra SQL Server SSIS-paket på Azure till ett lägre grundpris.

 • Om du är SQL Server-kund med mobilitetsförmåner i Software Assurance-licens kan du tilldela dina SQL Server-licenser på nytt till externa delade servrar. Det här gäller för ohanterade tjänster i molnet, till exempel virtuella datorer och värdtjänster. Du måste ta med egen media och fylla i alla efterlevnadsformulär med tredjepartsleverantörer av molntjänster. Du har rätt att använda en kärna i molnet för varje kärna du äger lokalt, och du måste köra samma SQL Server-utgåva.

 • Kunder som är berättigade till Azure Hybrid-förmånen kan använda det här erbjudandet i Azure Dedicated Host under samma regler och villkor. Dessutom har Software Assurance-kunder med SQL Server Enterprise Edition som licensierar Azure Dedicated Host på värdnivå obegränsade virtualiseringsrättigheter. Kunder som migrerar befintliga arbetsbelastningar till Azure Dedicated Host har rätt till 180 dagars samtidig användning. Läs mer.

 • Du kan använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Windows Server tillsammans när du använder SQL Server i Azure Virtual Machines. Vi rekommenderar att du använder Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL-stöd. Distribuera Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL-stöd på Azure-portalen och välj sedan ”Ja” på frågan ”Har du redan en Windows-licens?”.