Hoppa över navigering

Azure Blob Storage

Massivt skalbar och säker objektlagring för molnbaserade arbetsbelastningar, arkiv, datasjöar, databehandling med höga prestanda och maskininlärning

Lagra och få till gång till ostrukturerade data i stor skala

Med Azure Blob Storage kan du skapa datasjöar för dina analysbehov och tillhandahålla lagring för att skapa kraftfulla molnbaserade och mobila appar. Optimera kostnaderna med nivåindelad lagring för dina långsiktiga data och öka flexibiliteten för arbetsbelastningar med avancerad beräkning och maskininlärning.

Skalbart, hållbart och tillgängligt

Sexton nior av skräddarsydd hållbarhet med geo-replikering och flexibilitet för skalning vid behov

Skyddat

Autentisering med Azure Active Directory och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC), plus kryptering vid vila och avancerat skydd

Optimerat för datasjöar

Stöd för filnamnrymder och åtkomst med flera protokoll möjliggör analys av arbetsbelastningar för datainsikter

Omfattande datahantering

Livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt, principbaserad åtkomstkontroll och oföränderlig (WORM) lagring

Skapa kraftfulla molnbaserade program

Blobblagring byggs från grunden för att stödja skalnings-, säkerhets- och tillgänglighetsbehoven hos utvecklare av mobil-, webb- och molnbaserade program. Använd den som hörnsten för serverlösa arkitekturer som Azure Functions. Blobblagring har stöd för de mest populära utvecklingsramverken, inklusive Java, .NET, Python och Node.js, och är den enda molnlagringstjänsten som erbjuder en premiumklassad, SSD-baserad objektlagringsnivå för låg latens och interaktiva scenarier.

Börja skapa appar med blobblagring

Lagra flera petabyte data kostnadseffektivt

Med flera lagringsnivåer och automatiserad livscykelhantering kan du lagra enorma mängder data som används sällan på ett kostnadseffektivt sätt. Ersätt dina bandarkiv med blobblagring och slipp bekymren med att migrera mellan maskinvara från flera generationer.

Lagra data som används sällan nu

Bygg kraftfulla datasjöar

Azure Data Lake Storage är en mycket skalbar och kostnadseffektiv lösning för analys av stordata. Här kombineras kraften hos ett högpresterande filsystem med storskalighet och ekonomi som hjälper dig att korta insiktstiden. Med Data Lake Storage utökas kapaciteten i Azure Blob Storage och optimeras för analysarbetsbelastningar.

Läs mer

Skala upp för HPC eller ut för flera miljoner IoT-enheter

Blobblagring uppfyller de höga dataflödeskraven i HPC-program och ger den skala som krävs för att stödja lagring för flera miljarder datapunkter som flödar från IoT-slutpunkter.

Läs mer

Inbyggd datasäkerhet

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Flexibel prissättning, inklusive reserverade alternativ för att uppfylla dina behov av molnlagring

Välj mellan fyra lagringsnivåer beroende på hur ofta du förväntar dig att använda dina data. Lagra prestandakänsliga data i Premium, data som används ofta i Frekvent, data som inte används lika ofta i Lågfrekvent samt data som används sällan i Arkiv. Uppnå betydande besparingar genom att reservera lagringskapaciteten.

Kom igång med Azure Blob Storage

Få omedelbar åtkomst och $200 kredit genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Skapa ett lagringskonto.

Lär dig att använda Azure Blob Storage med metodtips, självstudier och annan dokumentation.

Betrott av företag i alla storlekar

"Azure Blob Storage just works perfectly from an operational standpoint. It allows us to do some things that make our development faster and seamless. We're constantly developing applications in the test environment, which is just simple."

Mike Dunlop, VD och grundare, Net-Inspect
Net-Inspect

Bygger upp en global leveranskedja för hållbar livsmedelsproduktion

"With Transparency-One and Azure, we've transformed our ability to help protect the environment, guarantee high-quality rice to consumers, and improve working conditions for farmers."

Luc Beerens, global chef för hållbara inköp, Mars Food
MARS

CarMax tar innovationer online med Azure

"Azure turned out to be perfect for solving our image storage problems. Azure Storage provided effectively limitless storage with read-accessible geo-replication, so we could deliver increased capability and resilience that was cost-effective."

Brandon Linton, lösningsarkitekt, Online Systems Platform-teamet, CarMax
CarMax

Uppdateringar om Azure Blob Storage, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor om Azure Blob Storage

  • En blob är ett binärt, stort objekt och ett lagringsalternativ för alla typer av data som du vill lagra i ett binärt format. Lär dig mer om blobbtyper.
  • En region är en uppsättning datacenter som är distribuerad inom en latensdefinierad parameter och ansluts via ett dedikerat regionalt nätverk med låg latens. Läs mer.
  • Du kan dra nytta av dataöverföringsverktyget i Azure-portalen eller jämföra olika alternativ för dataöverföring.
  • Data i Azure Storage krypteras och dekrypteras transparent med 256-bitars AES-kryptering och är FIPS 140-2-kompatibla. Läs mer om Azure Storage-kryptering.
  • Ange din standardkontonivå i Azure-portalen. Arkivnivån är tillgänglig för GPv2- och blobblagringskonton och endast för enskilda blockblobbar och tilläggsblobbar. Läs mer i lagringskontoöversikten.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?