Hoppa över navigering

Blob-lagring

Extremt skalbar objektlagring för ostrukturerade data

Med exabyte med kapacitet och omfattande skalbarhet kan Blob Storage lagra från hundratals till miljarder objekt på den frekventa nivån, den lågfrekventa nivån eller lagringsnivån, beroende på hur ofta det krävs dataåtkomst. Lagra valfri typ av ostrukturerade data – bilder, videoklipp, ljud, dokument med mera – enkelt och kostnadseffektivt.

Skala upp eller ned med hjälp av nivåer – Hot, Cool, Arkiv och nya PremiumFÖRHANDSVERSION

Lagra data i nivåer utifrån hur ofta de används. Placera data som används ofta i Hot, data som inte används ofta i Cool, data som används sällan i Arkiv och data som kräver åtkomst med kort svarstid på den nya Premium-nivån. Läs mer om nya Premium-Blob Storage.

Håll kostnaderna nere samtidigt som skalning och säkerhet ökar

Varför ska du välja Azure Blob Storage?

All objektlagring i molnet är inte likadan. I Azure ingår:

Stark konsekvens

När ett objekt förändras verifieras det överallt för att ge överlägsen dataintegritet så att du alltid har åtkomst till den senaste versionen.

Objektföränderlighet

Få möjlighet att redigera på plats, vilket kan förbättra programprestanda och minska bandbreddsförbrukningen.

Flera blobtyper

Med blobar av typen block, sida och bilaga får du stor flexibilitet för att optimera lagringen efter behov.

Lättanvänd georedundans

Konfigurera alternativ för geo-replikering automatiskt på en enda meny för att enkelt driva bättre global och lokal åtkomst och verksamhetskontinuitet.

En infrastruktur, världsomspännande åtkomst

Gör dina ostrukturerade data tillgängliga för kunder överallt via REST-baserad objektlagring. Med regioner världen över är det perfekt för att strömma och lagra media, vare sig det gäller livesändningar av evenemang som sommar-OS 2016 eller långsiktig arkivering av petabyte med filmer och tv-program. Sök efter dolda insikter i massiv objektlagring, via stordataanalys, och ge rätt personer åtkomst vid rätt tidpunkt, var de än befinner sig.

Alla data, molnskala

Lagra valfri typ av ostrukturerade data, bilder, videoklipp, ljud, dokument med mera, med en beprövad teknik med exabyteskala. Blob Storage hanterar biljontals lagrade objekt, med i genomsnitt miljontals förfrågningar i sekunden, från kunder över hela världen.

"By having everything on the cloud in Azure, we can take a very data-intensive solution that is complex for customers to manage and turn it into an offering that they only need an Internet connection with a browser to access."

Hans van Eijk, Global Product Strategy Director, CycloMedia

Hitta en partner

Kom igång med blob-lagring