Hoppa över navigering

Azure Internet Analyzer

Testa hur ändringar i nätverksinfrastrukturen påverkar dina kunders prestanda.

Testa leveransarkitekturer för appar och innehåll i Azure

Testa och mät hur ändringar av din nätverksarkitektur i molnet påverkar användarnas prestanda på internet. Oavsett om du migrerar från lokala resurser till Azure eller om du utvärderar en ny Azure-tjänst kan du få information från Microsofts omfattande analyser för att bättre förstå och optimera din nätverksarkitektur med Azure – innan du migrerar.

Testa och jämför prestanda mellan din lokala infrastruktur och Azure baserat på dina kunder

Utvärdera nya tjänster som Azure Front Door och Azure Content Delivery Network för att förbättra dina kunders prestanda

Använd anpassade alternativ för att jämföra dina nuvarande slutpunkter med Azure-tjänster

Få regelbundna testresultat för nätverksprestanda med dagliga, veckovisa och månadsvisa rapporter

Förstå hur användare upplever din tjänst

Få användbar information från stordata för att fatta de bästa besluten för dina användare, kunder och anställda. Ta reda på hur ändringar av nätverksinfrastruktur påverkar användares prestanda och genomför flera tester när dina arkitekturbehov utvecklas.

Utvärdera påverkan av migreringen – när som helst

Minska risken i alla skeden av din migrering, oavsett om du förbereder dig för att flytta din första arbetsbelastning till molnet eller om du överväger ändringar av din befintliga molninfrastruktur. Ta reda på mer om prestandafördelarna för olika Azure-tjänster, inklusive strategier för enskilda och flera regioner, Azure Front Door och Azure Content Delivery Network.

Testa olika Azure-tjänster innan du lanserar

Förbättra användarnas prestanda genom att testa hur ändringar av din nätverksinfrastruktur påverkar nätverket – innan du distribuerar. Välj slutpunkterna och Azure-tjänsterna som du vill utvärdera och konfigurera ett test. Innan du ens implementerar en arbetsbelastning på Azure förstår du hur leveranstjänster för applikationer och innehåll kan påverka dina användares prestanda.

Förbättrad säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Testa kostnadsfritt under förhandsversionsperioden

Börja använda Azure Internet Analyzer gratis.

Kom igång med Azure Internet Analyzer

Bädda in klienten i din webbapplikation med den stegvisa guiden.

Konfigurera ditt första nätverkstest i Azure-portalen.

Börja få information redan inom 24 timmar efter ditt test.

Utvecklarresurser

Få hjälp från dokumentation och inlärningsmoduler

Du får tillgång till populära utvecklarresurser som snabbstarter, kodexempel, självstudier och SDK:er.

Lär dig mer om molnet med kostnadsfria, stegvisa och praktiskt inriktade utbildningsmoduler från Microsoft Learn.

Vanliga frågor och svar om Azure Internet Analyzer

  • Förhandsversionen är tillgänglig för vissa kunder. Kontakta oss om du är intresserad av att använda förhandsversionen.
  • Ja, Internet Analyzer-klienten måste vara installerad i din applikation för att samla in mått för dina unika användare. Ta reda på hur du installerar klienten.
  • Nej, Azure Internet Analyzer är gratis att använda. Det finns inget serviceavtal för förhandsversionen. Få mer prissättningsinformation.
  • Läs vår dokumentation för att få en fullständig lista över möjliga testalternativ.

Prova Azure Internet Analyzer nu

Kontakta oss
Kan vi hjälpa dig?