Hoppa över navigering

Priser för Virtual Machine Scale Sets med SQL Server Enterprise SUSE Priority

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Med Virtual Machine Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera en uppsättning virtuella datorer som en grupp. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg. VM-skalningsuppsättningar har två driftslägen:

  1. Virtuella datorer med VM-skalningsuppsättningar – det här gör det enkelt att skapa och hantera identiska virtuella datorer
  2. Enskilda virtuella datorer – det här ger dig ett enkelt sätt att lägga till dina virtuella datorer till VMSS under skapandeprocessen (t.ex. för att få hög tillgänglighet)

Virtual Machine Scale Sets finns för närvarande på alla storlekar på virtuella Azure-datorer på Windows eller Linux. Du debiteras endast för de virtuella Azure-datorer du väljer, samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten. Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Bs-serien

Bs-serien är ekonomiska virtuella datorer som tillhandahåller lågkostnadsalternativ för arbetsbelastningar som vanligtvis körs på en låg till medelhög CPU-prestandabaslinje, men som ibland behöver kunna tillhandahålla avsevärt högre CPU-prestanda när behovet ökar. För de här arbetsbelastningarna krävs det inte att all processorkraft används hela tiden, men ibland behövs det mycket kraft för att slutföra vissa uppgifter snabbt. Många tillämpningar som servrar för utveckling och testning, webbservrar med låg trafiknivå, små databaser, mikrotjänster, servrar för konceptvalidering, kompileringsservrar och kodlagringsplatser passar den här modellen.
Instans Kärnor RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- $-
$-
– – Tom Gäller inte

Av2 Standard *

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Instans Kärnor RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

* Obs! De virtuella datorerna A8–A11 planeras att dras tillbaka i mars 2021. Mer information finns här.

D2a – D96a v4

De virtuella datorerna i Da v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Dav4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-disklagring väljer du Das v4 för de virtuella datorerna.
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte

D2as – D96as v4

De virtuella datorerna i Das v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Das v4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Das v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Da v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $-
$-
$-
Gäller inte

D2d–D96d v5 (senaste generationen) (förhandsversion)

De virtuella datorerna i Ddv5-serien bygger på tredje generationens Intel® Xeon® Platinum 8370C-processor (Ice Lake) i en hypertrådad konfiguration. Den här anpassade processorn kan nå en klockhastighet på 3,5 GHz med turboförstärkning på alla kärnor och är utrustad med Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) och Intel® Deep Learning Boost. VM-storlekarna för Ddv5- och Ddsv5-serien har höga prestanda, stor lokal SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och ger ett bättre värde för de flesta allmänna arbetsbelastningar jämfört med den tidigare generationen (t.ex. ökad skalbarhet och en uppgraderad processorklass).

VM-storlekarna för Ddv5-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och tillfällig lagring som uppfyller de flesta kraven för företagsarbetsbelastningar, t.ex. små till medelstora databaser, webbservrar med låg till medelhög trafik, programservrar med mera.

Du kan koppla Standard SSD- och Standard HDD-disklagring till dessa virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring väljer du virtuella Ddsv5-datorer. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Fyll i det här formuläret för att få tillgång till förhandsversionen.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
D2d v5 2 8 GiB 75 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D4d v5 4 16 GiB 150 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D8d v5 8 32 GiB 300 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D16d v5 16 64 GiB 600 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D32d v5 32 128 GiB 1 200 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D48d v5 48 192 GiB 1 800 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D64d v5 64 256 GiB 2 400 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D96d v5 96 384 GiB 2 400 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Ddv5-serien.

D2ds–D96ds v5 (senaste generationen) (förhandsversion)

De virtuella datorerna i Ddsv5-serien bygger på tredje generationens Intel® Xeon® Platinum 8370C-processor (Ice Lake) i en hypertrådad konfiguration. Den här anpassade processorn kan nå en klockhastighet på 3,5 GHz med turboförstärkning på alla kärnor och är utrustad med Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) och Intel® Deep Learning Boost. VM-storlekarna för Ddv5- och Ddsv5-serien har höga prestanda, stor lokal SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och ger ett bättre värde för de flesta allmänna arbetsbelastningar jämfört med den tidigare generationen (t.ex. ökad skalbarhet och en uppgraderad processorklass).

VM-storlekarna för Ddsv5-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och tillfällig lagring som uppfyller de flesta kraven för företagsarbetsbelastningar, t.ex. små till medelstora databaser, webbservrar med låg till medelhög trafik, programservrar med mera.

Du kan koppla Standard SSD-, Standard HDD- och Premium SSD-disklagring till dessa virtuella datorer. Du kan även koppla Ultra Disk-lagring baserat på dess regionala tillgänglighet. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Fyll i det här formuläret för att få tillgång till förhandsversionen.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
1-årig reservation 3-årig reservation Spot Lägg till i
beräkning
D2ds v5 2 8 GiB 75 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D4ds v5 4 16 GiB 150 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D8ds v5 8 32 GiB 300 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D16ds v5 16 64 GiB 600 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D32ds v5 32 128 GiB 1 200 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D48ds v5 48 192 GiB 1 800 GiB $- – – Tom – – Tom $-
Gäller inte
D64ds v5 64 256 GiB 2 400 GiB