Hoppa över navigering

SQL Data Warehouse priser

En fullständigt hanterad, högskalig informationslagertjänst.

Med Azure SQL Data Warehouse kan du snabbt implementera ett informationslager i molnet med höga prestanda som är säkert och globalt tillgängligt. Du kan oberoende skala databearbetning och lagring samtidigt som du pausar och återupptar ditt informationslager på bara några minuter med hjälp av en arkitektur för massiv parallellbearbetning som är utformad för molnet. Skapa din hubb för analys sömlöst med ursprungliga anslutningar med dataintegrerings- och visualiseringstjänster samtidigt som du använder dina befintliga SQL- och BI-färdigheter.

SQL Data Warehouse erbjuder en garanterad 99,9 procents tillgänglighet, regelefterlevnad, inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner och datasuveränitet i mer än 30 regioner så att du kan skapa ett informationslager som uppfyller dina behov. SQL Data Warehouse anpassas efter din arbetsbelastning med hjälp av ett intelligent cacheminne för att påskynda dataåtkomst och frågeprestanda för att hantera de mest krävande arbetsbelastningarna för informationslager. Azure SQL Data Warehouse finns i 2 beräkningsoptimerade SKU:er: Gen1 och Gen2.

Prisinformation

Innehåller adaptiv cachelagring för att leverera förbättrad prestanda för arbetsbelastningar med konsekventa beräkningskrav. Utformad för intensiva arbetsbelastningar med högre frågeprestanda och skalningsbehov för beräkningarna.

Beräkningsoptimerad Gen2

Servicenivå cDWU Pris 1
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-
1 Priserna ovan gäller för allmän tillgänglighet och börjar gälla den 1 juli 2018. Användning före den 1 juli 2018 debiteras enligt priserna för förhandsversionen.

Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Storage

Priserna för lagring nedan är priserna för allmän tillgänglighet.

Datalagring och ögonblicksbilder

Datalagring debiteras baserat på tariffer för Azure Premium Storage$-/1 TB/månad ($-/1 TB/timme). Datalagring inkluderar storleken på ditt informationslager och 7 dagars inkrementell lagring av ögonblicksbilder.

Obs – Lagringstransaktioner debiteras inte. Du betalar endast för lagrade data och inte för lagringstransaktioner.

Geo-redundant haveriberedskap

Ditt informationslager kopieras till ett geo-redundant lager för haveriberedskap. Lagring för geo-redundanta kopior debiteras enligt avgifterna för Azure Standard Disk Read-Access Geo Redundant-lagring för $-/GB/månad.

Hotidentifiering

Med hotidentifiering i Azure SQL Database får du ett extra lager säkerhetsintelligens som är inbyggt i tjänsten. Det tar tid att lära sig, profilera och identifiera avvikande aktiviteter som visar onormala och potentiellt skadliga försök att komma åt eller utnyttja databaser.

Hotidentifieringen i SQL Database integrerar aviseringar med Azure Security Center. Varje skyddad SQL Database-server debiteras till samma pris som standardnivån för Azure Security Center – $15/nod/månad, där varje skyddad SQL Database-server räknas som en nod. Vi erbjuder dig att testa kostnadsfritt i 60 dagar. På prissättningssidan för Azure Security Center finns mer information.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • Garanterad 99,9% upptid för Azure SQL Data Warehouse (exklusive förhandversionsregioner). Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, när informationslagret har skapats kommer du att debiteras per timme för databearbetning och lagring. Databearbetning debiteras enligt $-/100 DWU:er/månad förutsatt att informationslagret inte är pausat. Lagring debiteras enligt $-/1 TB/månad.

  • Att pausa informationslagret, pausar databearbetningen. Om ditt informationslager pausades under hela timmen, kommer du inte att debiteras för databearbetning under den timmen. Om ditt informationslager var aktivt och sedan ändrades till pausat någon gång under timmen, kommer du att debiteras för den timmens databearbetning. När ditt informationslager är pausat debiteras du för lagring som inkluderar informationslagerfiler, 7 dagars inkrementell lagring och geografiskt redundanta säkerhetskopieringar, om du har valt det. Mer information finns i dokumentationen.

  • Databearbetning och lagringsutrymme faktureras separat, vilket gör det lättare för dig att se mängden databearbetningsresurser som förbrukats. Databearbetningsanvändning debiteras per timme. Om ditt informationslager till exempel har varit aktivt i 12 timmar under en månad kommer du bara att debiteras för de 12 timmarna som ditt informationslager existerade. Om ditt informationslager bara existerat i 30 minuter på en månad så kommer du att debiteras för 1 timme.

  • Kostnaden för ditt informationslager inkluderar storleken för din primära databas, plus 7 dagars inkrementella ögonblicksbilder. Kostnaden rundas upp till närmaste TB. Om ditt informationslager till exempel är 1,5 TB och du har 100 GB ögonblicksbilder, kommer du att debiteras för 2 TB data till en kostnad av $-/1 TB/månad.

  • Lagringsutrymme säljs i 1 TB-allokeringar. Om du behöver mer än 1 TB lagringsutrymme så kommer ditt lagringskonto automatiskt att växa till 2 TB.

  • Du kan inte välja bort ögonblicksbilder eftersom den funktionen ger ditt informationslager skydd mot dataförlust och skada.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om SQL Data Warehouse

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad