Przejdź do głównej zawartości

Obsługa klasycznej sieci wirtualnej usług Azure AD Domain Services zostanie wycofana 1 marca 2023 r.

Data opublikowania: 27 lutego, 2020

W 2017 r. usługi Azure AD Domain Services zostały udostępnione do hostowania w sieci usługi Azure Resource Manager. Od tego czasu mogliśmy tworzyć bezpieczniejszą usługę przy użyciu nowoczesnych możliwości usługi Azure Resource Manager. Ponieważ wdrożenia usługi Azure Resource Manager w pełni zastąpią wdrożenia klasyczne, wdrożenia klasycznej sieci wirtualnej usług Azure AD DS zostaną wycofane w dniu 1 marca 2023 r..

Jak to na mnie wpłynie?

Po 1 marca 2023 r. Twoje bieżące wdrożenie klasycznej sieci wirtualnej usług Azure AD DS zostanie usunięte, a wszystkie aplikacje korzystające z usług Azure AD DS przestaną działać.

Jakie działania muszę podjąć?

Aby uniknąć utraty dostępu do swojej domeny zarządzanej, zmigruj usługi Azure AD DS z klasycznej sieci wirtualnej do sieci wirtualnej usługi Azure Resource Manager przed 1 marca 2023 r.

Dowiedz się więcej o migrowaniu domeny zarządzanej do sieci wirtualnej usługi Azure Resource Manager.

  • Azure Active Directory Domain Services
  • Retirements