Przejdź do głównej zawartości

Przekazywanie/pobieranie pulpitów nawigacyjnych platformy Azure

Data opublikowania: 12 kwietnia, 2018

Możesz teraz pobrać istniejący pulpit nawigacyjny w formacie JSON umożliwiającym programowe tworzenie pulpitów nawigacyjnych przez wywołanie interfejsów API usługi Azure Resource Manager. Do tej pory do pobrania tych danych było konieczne użycie osobnego narzędzia, takiego jak Azure Resource Explorer.

Ponadto możesz przekazać plik pulpitu nawigacyjnego w tym samym formacie, aby zaimportować pulpit nawigacyjny utworzony przez Ciebie lub osobę, która go Tobie udostępniła.

Obie te możliwości są dostępne bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym za pomocą jednego kliknięcia:

 

UploadDownloadDashboard

  • Management