Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.04 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

Data opublikowania: 24 kwietnia, 2019

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.04 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego wersji detalicznej.

Przypominamy, że jeśli urządzenie korzysta z wersji starszej niż 18.11, nie będzie można go uwierzytelnić w usłudze Azure IoT Hub za pomocą usługi DPS ani odbierać aktualizacji OTA. Aby dowiedzieć się, co zrobić w takiej sytuacji, zobacz informacje o wersji

Jak zawsze dziękujemy klientom wersji zapoznawczej za komentarze i sugestie. Inżynierowie firmy Microsoft i specjaliści ze społeczności usługi Azure Sphere będą odpowiadać na pytania związane z produktami na naszym forum MSDN i odpowiadać na pytania w zakresie tworzenia aplikacji w witrynie Stack Overflow. Zachęcamy też do wysyłania opinii dotyczących produktów i propozycji nowych funkcji

Odwiedź witrynę usługi Azure Sphere, aby uzyskać dokumentację i więcej informacji w zakresie rozpoczynania pracy z zestawem deweloperskim usługi Azure Sphere. Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres nextinfo@microsoft.com, aby zacząć korzystać z usługi Azure Sphere z przedstawicielem firmy Microsoft.

  • Azure Sphere
  • Operating System

Powiązane produkty