Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja resetowania protokołu TCP w przypadku upłynięcia limitu czasu bezczynności w usłudze Azure Load Balancer jest teraz dostępna

Data opublikowania: 26 lutego, 2020

Usługa Azure Load Balancer obsługuje teraz wysyłanie dwukierunkowych resetów protokołu TCP w przypadku upłynięcia limitu czasu bezczynności na potrzeby reguł równoważenia obciążenia, reguł NAT dla ruchu przychodzącego i reguł ruchu wychodzącego. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach. 

Za pomocą tej funkcji możesz zapewnić aplikacjom informacje o tym, kiedy usługa Load Balancer w warstwie Standardowa przerywa połączenia z powodu przekroczenia limitu czasu bezczynności. Gdy ta funkcja jest włączona, usługa Load Balancer w warstwie Standardowa wygeneruje pakiet resetowania protokołu TCP zarówno po stronie klienta, jak i serwera połączenia TCP w przypadku przekroczenia limitu czasu bezczynności. Pozwala to zapewnić bardziej przewidywalne zachowanie aplikacji, jak również wykrywać przerwanie połączenia, usuwać wygasłe połączenia oraz inicjować nowe połączenia.  

Resetowanie protokołu TCP można włączyć w ramach usługi Load Balancer w warstwie Standardowa za pomocą witryny Azure Portal, szablonów usługi Resource Manager, interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegóły cennika, odwiedź stronę resetowania protokołu TCP usługi Azure Load Balancer.

  • Równoważenie obciążenia
  • Features