W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa operacjonalizacji notesów usługi Azure Databricks

Data opublikowania: 09 kwietnia, 2018

W usłudze Azure Data Factory dodaliśmy działanie dotyczące notesu usługi Azure Databricks. Teraz możesz operacjonalizować woje notesy usługi Databricks w usłudze Data Factory.  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty