Obsługa operacjonalizacji notesów usługi Azure Databricks

Opublikowano: poniedziałek, 9 kwietnia 2018

W usłudze Azure Data Factory dodaliśmy działanie dotyczące notesu usługi Azure Databricks. Teraz możesz operacjonalizować woje notesy usługi Databricks w usłudze Data Factory.  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

  • Data Factory
  • Features