Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dzienniki usługi Storage Analytics dla usługi Azure Data Lake Storage są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 07 kwietnia, 2020

Ogłoszenie ogólnej dostępności dzienników usługi Storage Analytics dla usługi Azure Data Lake Storage, które mogą pomóc monitorować operacje magazynu i diagnozować problemy. Te dzienniki udostępniają szczegółowe informacje dotyczące żądań zakończonych powodzeniem i niepowodzeniem. Dzienniki są dostępne dla operacji usługi Azure Data Lake Storage i operacji obiektów blob zgodnie z dokumentacją znajdującą się tutaj.   

Dowiedz się więcej o dziennikach usługi Storage Analytics.

  • Azure Data Lake Storage
  • Features