Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 32

Data opublikowania: 08 stycznia, 2019

Pakiet zbiorczy aktualizacji 32 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny. Zawiera on nowe wersje następujących składników:

  • Ujednolicony instalator/agent mobilności usługi Microsoft Azure Site Recovery (9.21.5091.1) — służący do replikacji danych z programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.3800.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure lub do lokacji dodatkowej.
  • Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services (2.0.9144.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Pakiet zbiorczy można zastosować na urządzeniach z następującym oprogramowaniem:

  • Ujednolicony instalator w wersji 9.15.4860.1 lub nowszej.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla programu System Center VMM w wersji 3.3.x.x.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery 5.1.3400.0 lub nowszy.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla funkcji Hyper-V 4.6.xx.

Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach pakietu zbiorczego i instrukcje instalacji, przeczytaj artykuł KB 4485985.

  • Azure Site Recovery
  • Services

Powiązane produkty