Przejdź do głównej zawartości

Usługa Azure Security Center obsługuje integrację z alertami usługi Azure Monitor

Data opublikowania: 06 marca, 2020

Usługa Azure Security Center obsługuje teraz integrację z alertami usługi Azure Monitor. 

Możesz skonfigurować reguły alertów dziennika usługi Azure Monitor dla rekomendacji i alertów eksportowanych z usługi Security Center, korzystając z funkcji eksportu ciągłego z usługi Security Center do obszaru roboczego usługi Log Analytics. Zostaną one następnie odzwierciedlone bezpośrednio jako alerty w usłudze Azure Monitor. Ponadto można skonfigurować reguły alertów tak, aby wyzwalały grupę akcji, co pozwala realizować scenariusze automatyzacji obsługiwane przez usługę Azure Monitor. 

  • Security