Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już ogólnie dostępny

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami pomaga usłudze Security Center przyspieszyć proces zapewniania zgodności, przedstawiając szczegółowe informacje o poziomie zgodności dla zestawu obsługiwanych standardów i przepisów. 

Pulpit nawigacyjny zgodności ciągle monitoruje obciążenia platformy Azure i obciążenia hybrydowe pod kątem określonych wymagań dotyczących zgodności i w razie potrzeby udostępnia zalecenia oraz oceny zabezpieczeń. Pulpit nawigacyjny udostępnia także praktyczne informacje o wdrażaniu zaleceń i ograniczaniu czynników ryzyka w swoim środowisku w celu poprawy ogólnego poziomu zgodności.  Pulpit nawigacyjny jest ogólnie dostępny dla klientów korzystających z warstwy Standardowa usługi Security Center. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwiększanie zgodności z przepisami.

  • Security Center
  • Compliance
  • Services
  • Security

Powiązane produkty