Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Szczegółowe informacje o wydajności zapytań dla usługi Azure Database for PostgreSQL są już dostępne

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2019

Funkcja Szczegółowe informacje o wydajności zapytań w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest już ogólnie dostępna. Szczegółowe informacje o wydajności zapytań to jedna z trzech funkcji, które składają się na zestaw funkcji Inteligentna wydajność. Korzystając z funkcji Szczegółowe informacje o wydajności zapytań, użytkownicy mogą wizualnie badać swoje obciążenia bazy danych w witrynie Azure Portal, aby zidentyfikować długotrwałe zapytania, zbadać statystyki oczekiwania skojarzone z zapytaniami i wykryć zmiany w wydajności zapytań. Funkcja Szczegółowe informacje o wydajności zapytań jest włączana za pomocą powiązanej funkcji, Magazyn zapytań, która zbiera i przechowuje statystyki wykonania zapytań i rozpowszechnienia zdarzeń oczekiwania.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features