Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa sterowników magazynu interfejsu CSI w usłudze Azure Kubernetes Service

Data opublikowania: 17 sierpnia, 2020

Interfejs Container Storage Interface (CSI) jest standardem umożliwiającym uwidacznianie dowolnych systemów magazynów blokowych i magazynów plików konteneryzowanym obciążeniom na platformie Kubernetes. Dzięki interfejsowi CSI usługa Azure Kubernetes Service (AKS) może teraz pisać, wdrażać oraz iterować wtyczki uwidaczniające nowe lub udostępniające istniejące systemy magazynowania na platformie Kubernetes bez konieczności ingerowania w kod platformy Kubernetes i czekania na cykle wydawania.

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą obsługi sterowników magazynu interfejsu CSI w usłudze AKS, która umożliwi użytkownikom natywne wykorzystanie następujących usług:

    • Azure Files: Usługa Azure Files oferuje w pełni zarządzany, bezserwerowy udział plików, który można instalować współbieżnie za pomocą chmurowych lub lokalnych wdrożeń systemów Windows, Linux i macOS. Usługa Azure File ułatwia migrowanie do chmury metodą „lift and shift” tych aplikacji, które oczekują udziału plików do przechowywania plików lub danych użytkownika.

    • Dyski platformy Azure: Usługa Azure Disk Storage oferuje magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości na potrzeby obciążeń kluczowych dla działalności firmy. Dzięki dyskom platformy Azure możesz uzyskać opóźnienie mniejsze niż milisekunda przy wysokiej wydajności na potrzeby obciążeń intensywnie korzystających z przepływności i transakcji.

Platforma Kubernetes od wersji 1.21 będzie korzystać ze sterowników magazynu interfejsu CSI zamiast sterowników w drzewie. To jest przyszłość obsługi magazynu na platformie Kubernetes.

Pobierz za pośrednictwem serwisu GitHub.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features