Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Rozszerzenie tabel platformy Azure dla usługi Azure Functions

Data opublikowania: 16 lutego, 2022

Powiązania danych wejściowych i wyjściowych dla tabel w usłudze Azure Functions zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia nowych funkcji i są teraz zdefiniowane we własnym rozszerzeniu.

Teraz dostępne są następujące możliwości:
• Nawiązywanie połączenia z interfejsem Cosmos DB Tables API
• Nawiązywanie połączenia z tabelami magazynu za pomocą połączeń bazujących na tożsamości
• Klienci platformy .NET mogą tworzyć powiązania z typami z zestawu Azure.Data.Tables
• Używanie tabel wraz z rozszerzeniami magazynu w wersji 5

Rozszerzenie w wersji zapoznawczej jest dostępne jako nowy pakiet NuGet: https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Tables./

Uwaga: Rozszerzenie nie jest obecnie zawarte w pakietach rozszerzeń. Aby uniknąć kolizji typów podczas instalowania pakietu NuGet, należy uaktualnić pakiet Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Storage do wersji 5.0.0 lub nowszej.

Dowiedz się więcej.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty