Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Prefiks publicznego adresu IP

Data opublikowania: 13 maja, 2019

Prefiks publicznego adresu IP to zarezerwowany zakres statycznych adresów IP, który można przypisać do subskrypcji. Ułatwia on zarządzanie adresami IP na platformie Azure. Wcześniejsza znajomość zakresu eliminuje konieczność zmiany reguł zapory po przypisaniu adresów IP do nowych zasobów. Przewidywalność znacząco zmniejsza nakład pracy związany z zarządzaniem w przypadku skalowania na platformie Azure. Prefiks publicznego adresu IP jest dostępny we wszystkich regionach publicznych platformy Azure, regionach chmury dla instytucji rządowych i regionach chmury w Chinach.

Aby uzyskać więcej informacji o prefiksach publicznych adresów IP na platformie Azure i sposobie ich używania, zobacz Prefiks publicznego adresu IP. Jeśli nie znasz adresów publicznych, zobacz Publiczne adresy IP.

  • Virtual Network
  • Features

Powiązane produkty