Pomiń nawigację

Interfejsy API usługi Power BI Embedded obsługujące filtry na poziomie wizualizacji

czwartek, 15 marca 2018

 

Dodatkowe interfejsy API umożliwiające usłudze Power BI Embedded obsługę filtrów Get (pobieranie), Set (ustawianie) i Remove (usuwanie) na poziomie wizualizacji. Te interfejsy API uzupełniają interfejs API filtrów, który jest już dostępny na poziomie raportu i strony, dzięki czemu środowisko użytkownika okienka filtrów jest teraz w pełni obsługiwane. 

Dowiedz się więcej o filtrach na poziomie wizualizacji.

Related feedback