Przejdź do głównej zawartości

Interfejs API aktualizacji raportów usługi Power BI Embedded

Data opublikowania: 14 marca, 2018

 

Interfejsy API Clone Report (Klonowanie raportu) i Clone Tile and Dashboard (Klonowanie kafelka i pulpitu nawigacyjnego) umożliwiają kopiowanie zawartości, dzięki czemu wielu klientów może przeprowadzić analizę swoich danych przy minimalnym wykorzystaniu wywołań interfejsu API. Nowo opublikowany interfejs API obsługuje teraz aktualizację raportów.

Niezależni dostawcy oprogramowania mający wielu klientów oraz organizacje mające wiele działów mogą przechowywać kopię raportu połączoną z różnymi danymi dla poszczególnych klientów lub działów. Zdecydowanie zalecamy zapisywanie zawartości analitycznych dotyczących różnych klientów i działów w oddzielnych obszarach roboczych.

Przyjmijmy, że mamy 20 klientów (lub 20 działów). Raport źródłowy należy sklonować i ponownie przypisać 20 razy, aby poszczególni klienci mieli własny widok danych w dedykowanym obszarze roboczym. Może zajść potrzeba zmiany raportu źródłowego, poprawienia drobnych usterek i dodania kilku wymagań klientów. Korzystając z nowego interfejsu API, można automatycznie zaktualizować wszystkie raporty, które zostały utworzone na podstawie tego samego raportu źródłowego, bez zmiany identyfikatora raportu używanego na potrzeby osadzania i udostępniania. Oznacza to, że zmodyfikowanie raportu nie ma wpływu na kod.

Taka operacja jest korzystna nie tylko dla sklonowanych/zaimportowanych raportów. Raport docelowy można zaktualizować, udostępniając dowolny raport źródłowy, pod warunkiem, że schemat zestawu danych będzie zgodny z aktualizacją. Sam zestaw danych w raporcie docelowym nie zmieni się, a zaktualizowany raport będzie nadal połączony z poprzednim zestawem danych.

Należy pamiętać, że operacja aktualizacji zmienia całą zawartość raportu. Wszystkie wizualizacje/strony, których nie ma w raporcie źródłowym, zostaną usunięte po wykonaniu tej operacji. Zdecydowanie zalecamy zachowanie identyfikatorów źródłowych i docelowych wszystkich klonowanych obiektów. Uprości to operację aktualizacji i zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

  • Power BI Embedded
  • Features

Powiązane produkty