Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzenie PostgreSQL w narzędziu Azure Data Studio i rozszerzenie PostgreSQL w programie Visual Studio Code

Data opublikowania: 18 marca, 2019

Narzędzie Azure Data Studio, nasz międzyplatformowy edytor danych, udostępnia teraz wersję zapoznawczą obsługi bazy danych PostgreSQL. W wersji zapoznawczej jest też teraz rozszerzenie firmy Microsoft dla bazy danych PostgreSQL w programie Visual Studio Code. Udostępnienie tych dwóch składników umożliwia łączenie i modyfikowanie baz danych PostgreSQL, pisanie zapytań za pomocą funkcji IntelliSense i uzupełniania słów kluczowych, a także przeglądanie obiektów bazy danych w znanym środowisku przeglądania obiektów. Tych nowych narzędzi można używać z dowolnym serwerem PostgreSQL hostowanym lokalnie, na maszynach wirtualnych, w zarządzanych bazach danych Postgres w innych chmurach oraz w bazie danych usługi Azure Database for PostgreSQL.  

Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie w blogu

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features