Przejdź do głównej zawartości

W programie PowerShell w usłudze Cloud Shell jest teraz dostępny klient OpenSSH

Data opublikowania: 03 lutego, 2018

W programie PowerShell w usłudze Cloud Shell jest obecnie dostępny natywny klient Win32 OpenSSH dla systemów Windows i Windows Server.

OpenSSH to kolekcja narzędzi klient-serwer, które umożliwiają bezpieczne logowanie zdalne, bezpieczny transfer plików oraz zarządzanie parą kluczy publiczny-prywatny. Klienta OpenSSH, który początkowo był częścią projektu OpenBSD używaną często w ekosystemach BSD, Linux, macOS i Unix, można teraz używać z programu PowerShell w usłudze Cloud Shell.

W przewodniku szybkiego startu SSH dla programu PowerShell znajdują się przykładowe sposoby tworzenia maszyn wirtualnych za pomocą klucza publicznego SSH oraz sposoby utrwalania konfiguracji SSH i plików kluczy w różnych sesjach usługi Cloud Shell.

  • Cloud Shell
  • Management

Powiązane produkty