Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe regiony w Brazylii Południowo-Wschodniej dla usługi Azure Database for MySQL

Data opublikowania: 02 września, 2020

Aby zapewnić klientom najlepsze w swojej klasie oferty zarządzanych baz danych typu open source, ogłaszamy obsługę ogólnej dostępności usługi Azure Database for MySQL w regionie Brazylia Południowo-Wschodnia. Teraz masz dodatkową elastyczność wdrażania rozwiązań w celu przyspieszenia innowacji oraz lepsze wsparcie prac nad transformacją działalności biznesowej. Aby uzyskać aktualne informacje o regionalnej dostępności usługi Azure Database for MySQL, zobacz dostępne produkty według regionów.

  • Azure Database for MySQL
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty