Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe metryki magazynu kopii zapasowych usługi Azure SQL Database są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 25 listopada, 2019

Obecnie są dostępne nowe metryki do monitorowania użycia magazynu kopii zapasowych usługi Azure SQL Database w warstwach usług ogólnego przeznaczenia i krytycznych dla działania firmy:

  • Pełna kopia zapasowa
  • Różnicowa kopia zapasowa
  • Kopia zapasowa dziennika

Dowiedz się więcej o monitorowaniu metryk przy użyciu Eksploratora metryk platformy Azure.

Uzyskaj szczegółowe informacje o metrykach usługi Azure SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Services