Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje funkcji i wersji zapoznawczej interfejsu wiersza polecenia usługi Azure DevOps w usłudze Pipelines — aktualizacja przebiegu 148

Data opublikowania: 27 lutego, 2019

W aktualizacji przebiegu 148 usługi Azure DevOps dodaliśmy nowe rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia pozwalające na interakcję z usługami Azure DevOps Services za pomocą wiersza polecenia.

Ponadto dodaliśmy nowe opcje do centrum wdrażania platformy Azure, aby uprościć wdrażanie aplikacji internetowych dla systemów Windows i Linux oraz kontenerów na platformie Azure. Teraz możesz wdrażać te zasoby z poziomu lokalnego repozytorium Git na platformie Azure przy użyciu usługi Azure Pipelines. Dodatkowo wprowadzamy nową subskrypcję platformy Azure w połączeniu usługi, aby przyspieszyć proces uwierzytelniania na potrzeby platformy Kubernetes.

Ogólne:

Azure Boards:

Azure Pipelines:

Azure Artifacts:

Wiki:

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty