Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Microsoft Power Fx: Język programowania open-source wymagający małej ilości kodu jest w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 02 marca, 2021

Ten język oparty na formułach pochodzi z programu Microsoft Excel i jest już podstawą kanwy usługi Microsoft Power Apps. Profesjonalni deweloperzy mogą ograniczyć koszty i czas programowania dzięki następującym możliwościom.

Integracja z usługami platformy Azure: Język Power Fx może korzystać z możliwości takich narzędzi jak Visual Studio Code, GitHub i Azure DevOps. Deweloperzy nie muszą zmieniać procesu tworzenia aplikacji. Będą po prostu używać języka wymagającego małej ilości kodu, aby szybciej tworzyć aplikacje.

Integracja z łącznikami niestandardowymi: Język Power Fx umożliwia tworzenie niestandardowej logiki, która łączy się z niestandardowymi łącznikami interfejsu API utworzonymi w języku JavaScript, C# lub w innych językach profesjonalnych.

Bariery: Jednostki i typy danych Dataverse są najważniejszymi obiektami, a bariery zapobiegają niekontrolowanym wykonaniom kodu i innym typowym pułapkom.

Dowiedz się więcej.

  • Power Apps
  • Features