Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Log Replay Service dla usługi Azure SQL Managed Instance w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 17 lutego, 2021

Usługa Log Replay Service (LRS) w wersji zapoznawczej dla usługi SQL Managed Instance korzysta z technologii wysyłania dzienników, aby umożliwić niestandardowe migracje baz danych z programu SQL Server w wersjach 2008–2019 (działających lokalnie lub na maszynie wirtualnej) do usługi SQL Managed Instance w chmurze. Funkcja LRS umożliwia tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań do migracji danych w przypadkach, gdy jest potrzebna większa kontrola, gdy istnieje mała tolerancja dla przestojów lub gdy nie można użyć usługi Azure Data Migration Service.

Dowiedz się więcej o obsłudze wersji zapoznawczej usługi Log Replay Service dla usługi SQL Managed Instance.

  • Azure SQL Database
  • Features