Przejdź do głównej zawartości

Co nowego w usłudze Azure Log Analytics — kwiecień 2018

Data opublikowania: 17 kwietnia, 2018

Nowe funkcje i funkcjonalność są dostępne w usłudze Azure Log Analytics.

Menu Ustawienia usługi Log Analytics zawiera teraz sekcję Widok obejmującą dwie nowe możliwości.

Pierwszą nową możliwością jest automatyczne sortowanie. Wyniki zapytań są teraz domyślnie sortowane według pola czasu („TimeGenerated”). Jednak to ustawienie steruje sortowaniem po stronie klienta. Wyniki zapytań zwracających ponad 10 000 wyników mogą nie być wyświetlane w rzeczywistej kolejności (sortowanie jest stosowane tylko do wyświetlanych wyników, które są częściowe i mogą nie występować kolejno). W przypadku zapytań zwracających ponad 10 000 wyników należy wykonywać sortowanie na serwerze, dodając ciąg „… | sort by TimeGenerated” do zapytania.

Kolejne nowe ustawienie to preferowana liczba wyników wyświetlanych na stronie. Jeśli 50 wyników nie spełnia Twoich potrzeb, możesz dopasować tabelę, aby na każdej stronie było wyświetlanych nawet 200 wyników.

Ponadto w eksploratorze zapytań obok każdego zapisanego elementu jest teraz wyświetlane menu podręczne umożliwiające łatwą zmianę nazw i usuwanie elementów.

Ostatnio dodano następujące nowe funkcje języka zapytań: hash_sha256() (zwraca wartość skrótu sha256 dla wartości wejściowej), row_cumsum() (oblicza skumulowaną sumę kolumny w wielu rekordach), strcmp() (porównuje dwa ciągi) oraz stdevif() i varianceif() (obliczają odchylenie standardowe lub wariancję wyrażenia w wielu wynikach spełniających dany warunek).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pełny dziennik zmian.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty