Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje dotyczące monitorowania routingu komunikatów w usłudze Azure IoT Hub i rozwiązywania problemów z nim

Data opublikowania: 23 czerwca, 2020

Kilka aktualizacji routingu komunikatów w usłudze Azure IoT Hub pomaga skrócić krzywą uczenia oraz przyspieszyć monitorowanie i rozwiązywanie problemów.

Najważniejsze aktualizacje obejmują:

  • W usłudze Azure Monitor są teraz dostępne wielowymiarowe metryki do monitorowanie poszczególnych punktów końcowych, które ułatwiają identyfikowanie metryk dla każdego punktu końcowego i uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji pozwalających szybciej diagnozować problemy.
  • Dzienniki diagnostyczne mają teraz bardziej opisowy charakter i zawierają szczegółowe informacje o nazwach operacji i kodach błędów.
  • Interfejs API do uzyskiwania kondycji punktów końcowych został ulepszony w taki sposób, aby zwracał w odpowiedzi ostatni znany błąd, ostatnią próbę wysłania, ostatnią awarię i ostatnią pomyślną próbę wysłania. Ta aktualizacja pomaga szybciej wykrywać i debugować problemy z punktem końcowym, a także udostępnia techniki zaradcze dla każdego ostatniego znanego błędu.
  • Interfejs API do uzyskiwania kondycji punktów końcowych zawiera nowy stan kondycji dla punktów końcowych. Stan „obniżona wydajność” wskazuje, że punkt końcowy akceptuje komunikaty wolniej niż oczekiwano lub trwa przywracanie jego sprawności ze stanu złej kondycji.
  • Routing komunikatów za pośrednictwem witryny Azure Portal został zaktualizowany o przejrzystsze informacje na temat ograniczeń routingu i funkcje korzystające z wbudowanych punktów końcowych oraz tras rezerwowych.
  • Nowy przewodnik rozwiązywania problemów zawiera metody zaradcze dla typowych scenariuszy debugowania w usłudze IoT Hub.
  • Azure IoT Hub
  • Features
  • Services

Powiązane produkty