New button for publishing Machine Learning web services

czwartek, 23 lipca 2015

As of July 18th, the workflow for creating and publishing an Azure Machine Learning web service has changed. A new button called Set up Web Service replaces the functionality of three previous buttons:
  • Create Scoring Experiment
  • Prepare Web Service
  • Publish Web Service
For complete details about this change, please refer to this article: Updates to the UI buttons for publishing web services.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Join Microsoft for Startups and get free Azure services

Dowiedz się więcej