Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja tworzenia kopii zapasowych w hiperskali (Citus) obsługuje teraz strefy dostępności

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2020

Usługa Azure Database for PostgreSQL — hiperskala (Citus) obsługuje teraz strefy dostępności magazynu kopii zapasowych węzła i jest ogólnie dostępna. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych włączone w każdym węźle hiperskali (Citus) w całym cyklu życia klastra jest teraz replikowane do trzech stref dostępności w regionach platformy Azure, które obsługują strefy dostępności. Korzystając z tej funkcji, można wykonać przywracanie klastra hiperskali (Citus) i uzyskać dostęp do danych, jeśli w regionie jest dostępna co najmniej jedna strefa dostępności.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj dokumentację usługi hiperskali (Citus).

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features