Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne: Zarządzanie zasobami dla aplikacji klienckich w usłudze Azure Event Hubs

Data opublikowania: 27 marca, 2023

Za pomocą grup aplikacji można tworzyć logiczne grupowania między aplikacjami klienckimi, które łączą się (publikują lub zużywają zdarzenia) z usługą Event Hubs i stosują zasady ograniczania i dostępu do danych dla każdej grupy klientów. Grupę aplikacji można skojarzyć z unikatowym, możliwym do zidentyfikowania warunkiem, takim jak kontekst zabezpieczeń (sygnatury dostępu współdzielonego (SAS) lub identyfikator aplikacji usługi Azure Active Directory (Azure AD) — aplikacji klienckiej) na poziomie przestrzeni nazw usługi Event Hubs albo na poziomie centrum zdarzeń /tematu platformy Kafka. Definiując grupę aplikacji i używając zasad grupy aplikacji, można ograniczyć producentów lub konsumentów o niskim priorytecie przy jednoczesnym umożliwieniu producentom lub konsumentom o wysokim priorytecie strumieniowego przesyłania danych bez żadnych przerw.

Aby dowiedzieć się więcej o grupach aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją grup aplikacji.

  • Event Hubs
  • Features
  • Microsoft Ignite

Powiązane produkty