Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Event Hubs dla platformy Node.js

Data opublikowania: 20 września, 2018

Wersja 1.0 pakietu Node.js dla usługi Azure Event Hubs jest teraz ogólnie dostępna. 

Kolejki usługi Event Hubs mogą odbierać miliony zdarzeń na sekundę ze źródeł takich jak usługa Azure IoT Hub, dzienniki aplikacji chmurowych oraz usługi analizy danych, takie jak Azure HDInsight. Usługa Event Hubs wysyła zdarzenia z tych kolejek do usług zarządzanych, takich jak Azure Stream Analytics, Azure Functions i Azure Cosmos DB.

Przy użyciu tego nowego pakietu deweloperzy mogą wysyłać zdarzenia z dowolnej aplikacji Node.js do usługi Event Hubs i odbierać oraz obsługiwać zdarzenia w aplikacjach i systemach opartych na platformie Node.js.

Nowy pakiet usługi Event Hubs jest oparty na protokole AMQP i jest implementowany przez github.com/amqp/rhea. Obsługuje on niezawodne połączenia, wysoką przepływność oraz szeroką zgodność z projektami takimi jak Apache ActiveMQ i Amazon MQ. Zawiera także strukturę hosta procesora zdarzeń na potrzeby dystrybucji i równoważenia przetwarzania zdarzeń na kilku hostach.

Używaj tego pakietu razem z innymi pakietami dla języków .NET, Java, Python i Go, aby udostępniać zdarzenia we wszystkich swoich aplikacjach i systemach.

  • Event Hubs
  • Azure IoT Hub
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Monitor
  • SDK and Tools
  • Services