Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Azure Virtual Network Manager

Data opublikowania: 22 marca, 2023

Usługa Azure Virtual Network Manager (AVNM) jest już ogólnie dostępna. Usługa AVNM to wysoce skalowalne i wysoce dostępne rozwiązanie do zarządzania siecią, które pozwala uprościć zarządzanie siecią w ramach subskrypcji na całym świecie. Scentralizowane możliwości zarządzania siecią umożliwiają zarządzanie zasobami sieciowymi na dużą skalę z poziomu jednego interfejsu. 

  • Najważniejsze funkcje usługi Azure Virtual Network Manager to: 
  • Globalne zarządzanie zasobami sieci wirtualnej w różnych regionach, subskrypcjach i dzierżawach 
  • Zautomatyzowane wdrażanie topologii sieci wirtualnej w celu utworzenia piasty i szprych* oraz zarządzanie nią 
  • Egzekwowanie reguł zabezpieczeń o wysokim priorytecie na dużą skalę w celu ochrony zasobów sieciowych* 
  • Bezpieczne wdrażanie konfiguracji sieci w żądanych regionach 

*Topologia siatki i funkcje reguł administratora zabezpieczeń pozostają w publicznej wersji zapoznawczej i staną się ogólnie dostępne wkrótce.

Dowiedz się więcej:

Strona produktu Azure Virtual Network Manager

Dokumentacja usługi Azure Virtual Network Manager

Wpis w blogu z wprowadzeniem do usługi Azure Virtual Network Manager

Wpis w blogu na temat zabezpieczeń usługi Azure Virtual Network Manager

Zobacz, w których regionach usługa Azure Virtual Network Manager jest obecnie dostępna.

  • Services