Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Wbudowane definicje usługi Azure Policy dla usługi Azure NetApp Files

Data opublikowania: 27 września, 2022

Usługa Azure Policy pomaga wymuszać standardy organizacji i oceniać zgodność na dużą skalę. Za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego zgodności udostępnia zagregowany widok umożliwiający ocenę ogólnego stanu środowiska, z możliwością przechodzenia do szczegółów poszczególnych zasobów i zasad. Pomaga również zapewnić zgodność zasobów dzięki zbiorczemu korygowaniu istniejących zasobów i automatycznemu korygowaniu nowych zasobów. Usługa Azure NetApp Files obsługuje już usługę Azure Policy za pośrednictwem niestandardowych definicji zasad. Usługa Azure NetApp Files udostępnia teraz również wbudowane zasady, dzięki którym administratorzy organizacji mogą łatwiej ograniczać tworzenie niezabezpieczonych woluminów NFS i przeprowadzać inspekcję istniejących woluminów.

Dodatkowe zasoby: 

  • Azure NetApp Files
  • Features

Powiązane produkty