Pomiń nawigację

Ostatnie przypomnienie: portal OMS zostanie przeniesiony do witryny Azure Portal

Data opublikowania: 09 stycznia, 2019

W ciągu ostatnich 12 miesięcy funkcje monitorowania, zarządzania i zabezpieczeń pakietu Operations Management Suite (OMS) zostały połączone z witryną Azure Portal. Ponadto dodaliśmy do witryny Azure Portal wiele nowych funkcji i możliwości.

Witryna Azure Portal w pełni zastąpi portal OMS, dlatego portal OMS zostanie wycofany 15 stycznia 2019 r. Możesz kontynuować korzystanie z istniejących usług i licencjonowania w witrynie Azure Portal.

Więcej informacji o przejściu z portalu OMS na witrynę Azure Portal można znaleźć w dokumentacji. W razie pytań lub problemów wyślij wiadomość na adres LAUpgradeFeedback@microsoft.com.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Services

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty