Przejdź do głównej zawartości

Zmiana nazw identyfikatora GUID zasobu usługi ExpressRoute dla usługi VNet Gateway

Data opublikowania: 12 lutego, 2019

Od 22 lutego 2019 r. nazwy identyfikatora GUID zasobu bramy usługi ExpressRoute zmienią się.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian nazw znajdują się w poniższej tabeli.

Identyfikator GUID zasobu

Nazwa regionu

Poprzednia nazwa usługi

Nowa nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Nazwa produktu

37481c45-58b3-4df6-a1d2-7abe2cd46b4a

Rząd USA

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Brama o wysokiej wydajności — brama — US Gov

aadb6ec4-1e11-4025-ada9-597779aafac4

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Brama o wysokiej wydajności — brama — US DoD

c1fa2cdf-a2fb-4801-9224-67840621eeeb

Cały świat

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Brama o wysokiej wydajności — brama

b4392bb6-1cb7-4d00-913f-7efe7db3ad0a

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama standardowa

Brama

Brama standardowa — brama — US DoD

c7b703fa-4243-4992-af1b-63cfebfafd21

Rząd USA

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama standardowa

Brama

Brama standardowa — brama — US Gov

f246df93-e03d-4e52-ae97-a43e8f3d542c

Cały świat

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama standardowa

Brama

Brama standardowa — brama

03ae22d8-4237-4e6e-9a00-66da8f6e0d8b

US DoD

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o najwyższej wydajności

Brama

Brama o najwyższej wydajności — brama — US DoD

47d00e07-09ed-46c5-8c69-fb107badc0b1

Rząd USA

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o najwyższej wydajności

Brama

Brama o najwyższej wydajności — brama — US Gov

bc234a3d-532e-4117-b6f6-a16dc199cfd6

Cały świat

ExpressRoute

VNet Gateway

Brama o najwyższej wydajności

Brama

Brama o najwyższej wydajności — brama

  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Services