Azure Cosmos DB: Expire data automatically with "time-to-live" setting

10 maja 2016

Microsoft Azure Cosmos DB now provides the ability to set the length of time in which a document lives in the database before being automatically purged. This length of time is referred to as the document's "time-to-live" (TTL) and is measured in seconds since the document was last modified. You can set this value at the collection level and override it on a per-document basis. If a time-to-live value is set, Azure Cosmos DB automatically removes documents that exist after that period of time.

For more information about time-to-live, see the Expire data in Azure Cosmos DB collections automatically with time to live article or the Azure Cosmos DB now supports time to live blog post.

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej