Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcje usługi Cost Management dostępne w październiku 2019 r.

Data opublikowania: 21 października, 2019

Oto funkcje usługi Cost Management będące ogólnie dostępne w październiku 2019 r.

Obszar funkcji Funkcja
Analiza kosztów Analiza kosztów w witrynie Azure Portal
  Zapisywanie widoków niestandardowych utworzonych w obszarze Analiza kosztów
  Analizowanie kosztów według tagów
  Przypinanie widoków do pulpitu nawigacyjnego platformy Azure
Budżety Tworzenie budżetów i otrzymywanie alertów w witrynie Azure Portal
  Tworzenie budżetów i zakresów rozliczeń
  Wyzwalanie automatyzacji, gdy progi budżetu są naruszane przy użyciu grup akcji
  Tworzenie budżetu za pośrednictwem interfejsu API i stosowanie filtrów na podstawie wszystkich wymiarów kosztów obsługiwanych w analizie kosztów
  Tworzenie budżetu i stosowanie filtrów w witrynie Azure Portal
  Otrzymywanie rekomendacji dotyczących budżetu na podstawie prognozowanych kosztów
Eksporty Eksportowanie danych kosztów do magazynu obiektów blob
  Tworzenie eksportów w zakresach grup zarządzania dla kanałów umowy Enterprise/Bezpośredni klienci sieci Web
Publiczne interfejsy API Wyświetlanie podsumowania kosztów i salda zobowiązania w ramach umowy Enterprise
  Wyświetlanie raportu wszystkich szczegółów dotyczących użycia dla danego okresu
Obsługa kanału klienta Obsługa oferty Enterprise
  Bezpośredni klienci sieci Web/Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
  Obsługa oferty nowoczesnej umowy klienta
  Obsługa instytucji rządowych dla ofert umowy Enterprise
Łącznik usługi PowerBI Łącznik dla klientów umowy Enterprise
  Łącznik dla klientów nowoczesnej umowy klienta
Tagi Tagi zasobów dostępne w usłudze ACM
 

Dziedziczenie tagu grupy zasobów przez zasoby

 

 

Dostępność funkcji może się różnić w zależności od typu oferty. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji usługi Cost Management.

  • Microsoft Cost Management
  • Features

Powiązane produkty