Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Konfigurowanie usługi Azure AD jako zaufanego dostawcy tożsamości firmowej w usłudze SAP Identity Authentication Service

Data opublikowania: 26 września, 2019

Połącz tożsamości przedsiębiorstwa między usługami firmy Microsoft, takimi jak Azure i Office 365 oraz platforma SAP Cloud Platform, aby móc kompilować unikatowe środowiska w chmurze. Dzięki naszemu partnerstwu z firmą SAP możesz teraz konfigurować usługę Azure AD jako zaufanego dostawcę tożsamości firmowej w usłudze SAP Identity Authentication Service. SAP Identity Authentication Service to platforma zarządzania dostępem wybierana przez coraz więcej aplikacji platformy SAP Cloud Platform, takich jak: Concur, SuccessFactors i Business ByDesign. Dzięki tej integracji można teraz korzystać z usługi Azure AD do dostarczania logowania jednokrotnego (SSO) i uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz stosowania zasad dostępu warunkowego do wszystkich aplikacji połączonych z usługą SAP Identity Authentication Service.

Dowiedz się więcej

  • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
  • Features
  • Security