Przejdź do głównej zawartości

Klasyczne alerty usługi Azure Monitor zostaną wycofane w czerwcu 2019 r.

Data opublikowania: 23 października, 2018

Wycofanie alertów klasycznych usługi Azure Monitor zostało odłożone na 31 sierpnia 2019 r. Więcej informacji można znaleźć w naszej aktualizacji.

Usługa Azure Monitor stała się teraz ujednoliconą usługą monitorowania pełnego stosu dla zasobów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz wpis w blogu dotyczący nowej usługi Azure Monitor.

Nowe rozwiązanie do monitorowania i tworzenia alertów na platformie Azure zostało zaprojektowane w taki sposób, aby działać szybciej i inteligentniej oraz aby można je było dowolnie rozszerzać. Dzięki temu jest ono dostosowane do rosnących kosztów chmury obliczeniowej i jest zgodne z filozofią inteligentnej chmury Microsoft. Wraz z wprowadzeniem nowej usługi Azure Monitor będziemy wycofywać „klasyczną” platformę do monitorowania i obsługi alertów. Klasyczna platforma do monitorowania i tworzenia alertów jest aktualnie dostępna w sekcji Alerty (klasyczne) witryny Azure Portal.

ClassicAlertinPortal

Klasyczna funkcja monitorowania i tworzenia alertów zostanie wycofana 30 czerwca 2019 r. Zamknięciu ulegną też odpowiednie interfejsy API, interfejs w witrynie Azure Portal i pokrewne usługi. W szczególności zostaną wycofane następujące elementy:

Wkrótce udostępnimy narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dobrowolnej migracji alertów z sekcji Alerty (klasyczne) witryny Azure Portal do nowych alertów platformy Azure.

Zachęcamy użytkowników, aby spróbowali rozpocząć pracę z nową platformą do tworzenia alertów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o opcjach tworzenia alertów na nowej platformie Azure Monitor na potrzeby usługi Application Insights i innych zasobów platformy Azure, a także na temat wpływu wycofania na klasyczne alerty, zobacz artykuł Unified alerting & monitoring in Azure Monitor replaces classic alerting & monitoring (Ujednolicona funkcja alertów i monitorowania w usłudze Azure Monitor zastępuje klasyczne alerty i monitorowanie). Ten artykuł będzie aktualizowany razem z narzędziami ułatwiającymi użytkownikom przejście na nową platformę Azure Monitor.

  • Azure Monitor
  • Alerty (klasyczne)
  • Alerty
  • Metryki
  • Application Insights
  • Compliance
  • Management
  • Services
  • Retirements

Powiązane produkty