Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Eksplorator kopii zapasowych jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 07 lutego, 2020

Usługa Azure Backup oferuje teraz nowe rozwiązanie o nazwie Eksplorator kopii zapasowych (w wersji zapoznawczej). Eksplorator kopii zapasowych to wbudowany skoroszyt usługi Azure Monitor, dzięki któremu możesz w jednym miejscu monitorować w czasie rzeczywistym wszystkie kopie zapasowe na platformie Azure.

Do tej pory przy użyciu magazynu usług Recovery Services można było uzyskać całościowy widok elementów, których kopie zapasowe utworzono w tym magazynie wraz ze skojarzonymi zadaniami, zasadami i alertami. Jednak gdy kopie zapasowe obejmują wiele magazynów w różnych subskrypcjach, regionach i dzierżawach, monitorowanie tych kopii zapasowych w czasie rzeczywistym staje się bardziej skomplikowane i wymaga pisania własnych dostosowań. Eksplorator kopii zapasowych działa w różnych magazynach, subskrypcjach i regionach. Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Azure Lighthouse z dostępem delegowanym do subskrypcji klientów, za pomocą Eksploratora kopii zapasowych możesz także wyświetlać dane monitorowania dla wielu dzierżaw. Obecnie jest to obsługiwane w przypadku usługi Azure Virtual Machines, a obsługa dla większej liczby obciążeń zostanie dodana w niedalekiej przyszłości.

Dowiedz się więcej o Eksploratorze kopii zapasowych.

  • Azure Backup
  • Azure Monitor
  • Azure Resource Graph
  • Features
  • Management