Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Azure Key Vault zwiększyła limity usług dla wszystkich swoich klientów

Data opublikowania: 27 stycznia, 2022

Przy podwojonym limicie obejmującym całą subskrypcję i limicie na magazyn, tj. w przypadku 2048-bitowych kluczy programowych GET i RSA wpisu tajnego, otrzymasz 4000 transakcji GET na 10 sekund w porównaniu do poprzednich 2000 na 10 sekund. Limity przydziału usług są specyficzne dla typu operacji, a cała lista jest dostępna na stronie Limity usługi Azure Key Vault. Na stronie „Przegląd” w witrynie Azure Portal na karcie „Monitorowanie” możesz również wyświetlić użycie usługi Key Vault.

Dowiedz się więcej o monitorowaniu usługi Key Vault za pomocą szczegółowych informacji dotyczących usługi Key Vault oraz metrykach monitorowania dla usługi Azure Key Vault.

W celu zwiększenia limitów usług nie jest wymagane wykonanie żadnego kroku ręcznie. Ustawienie jest domyślnie stosowane we wszystkich magazynach bez żadnych dodatkowych kosztów.  

  • Key Vault
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services
  • Security

Powiązane produkty