Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Storage — kontrola dostępu oparta na atrybutach (Attribute-based Access Control, ABAC) jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 07 maja, 2021

Kontrola dostępu oparta na atrybutach to strategia autoryzacji, która definiuje poziomy dostępu na podstawie atrybutów skojarzonych z podmiotami zabezpieczeń, zasobami, żądaniami i środowiskiem. Kontrola dostępu oparta na atrybutach platformy Azure (ABAC) rozszerza kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) przez dodanie warunków do przypisań ról platformy Azure w istniejącym systemie zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM). Ta wersja zapoznawcza obejmuje obsługę warunków przypisywania ról dla obiektów blob i usługi ADLS Gen2 oraz umożliwia tworzenie warunków na podstawie atrybutów zasobów i żądań.

Warunki przypisania ról umożliwiają bardziej szczegółową kontrolę dostępu do zasobów magazynu. Można ich również używać do uproszczenia setek przypisań ról dla zasobu magazynu. Wersja zapoznawcza umożliwia tworzenie warunków dla elementów DataActions magazynu i może być używana z rolami wbudowanymi lub niestandardowymi.

Dowiedz się więcej.

  • Features
  • Security