Azure SQL Database — śledzenie i korygowanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach baz danych

Opublikowano: wtorek, 26 września 2017

Ocena luk w zabezpieczeniach to usługa skanowania wbudowana w usłudze Azure SQL Database. Ta usługa będzie używać bazy wiedzy o regułach, która umożliwi identyfikowanie luk w zabezpieczeniach i odchyleń od najlepszych rozwiązań, takich jak nieprawidłowe konfiguracje, nadmierne uprawnienia i ujawnione dane poufne. Wyniki oceny będą obejmować kroki z możliwością wykonania akcji, dzięki którym można rozwiązać poszczególne problemy, oraz dostosowane skrypty korygujące (jeśli można je zastosować). Raport oceny można dostosować do każdego środowiska i określonych wymagań.

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

  • Azure SQL Database
  • Features