Udostępniono obsługę pojedynczych baz danych w warstwie Hiperskala usługi Azure SQL Database

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Nowa warstwa Hiperskala usługi Azure SQL Database jest wysoce skalowalna i umożliwia rozwój bazy danych według potrzeb, obsługując do 100 TB danych.  Kopie zapasowe bazy danych w warstwie Hiperskala tworzone są niemal natychmiastowo, a czas potrzebny na utworzenie kopii zapasowej lub skalowanie w górę lub w dół nie jest już powiązany z ilością danych.  Bazy danych w warstwie Hiperskala zapewniają szybkie skalowanie w górę lub w poziomie w stałym czasie, bez względu na rozmiar bazy danych. Ta nowa warstwa usługi zapewnia również możliwość niezależnego skalowania zasobów obliczeniowych i zasobów magazynu, dając Ci elastyczność optymalizowania wydajności obciążeń. Od teraz warstwa Hiperskala jest ogólnie dostępna. Praktycznie eliminuje konieczność wstępnego aprowizowania zasobów magazynu oraz znacząco rozszerza potencjał rozwoju aplikacji, który nie jest ograniczony rozmiarem magazynu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Microsoft Build