Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 42 (listopad 2019 r.)

Data opublikowania: 14 listopada, 2019

Ta aktualizacja udostępnia poprawki błędów i linki do pobrania najnowszych wersji następujących składników usługi Site Recovery:

  • Agent Site Recovery Mobility i Site Recovery Unified Setup (oba składniki w wersji 9.30.5407.1) dla maszyn z systemami Windows Server, CentOS i Ubuntu. Używane w przypadku replikacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Szablon OVF serwera konfiguracji usługi Site Recovery (wersja 5.1.5200.0). Używany w przypadku replikacji lokalnych maszyn wirtualnych VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Site Recovery (wersja 5.1.5200). Używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V na platformę Azure.
  • Agent usługi Recovery Services (wersja 2.0.9165.0). Używany w przypadku replikacji maszyn wirtualnych Hyper-V na platformę Azure.

Uzyskaj więcej informacji.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty