Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery rozszerza obsługę dysków, konfiguracji i systemu Linux

Data opublikowania: 30 czerwca, 2017

Aby ułatwić użytkownikom uproszczenie migracji i udostępnienie rozwiązań zapewniających ciągłość działania firmy we wszystkich aplikacjach, usługa Azure Site Recovery rozszerza obsługę rozmiaru dysku, opcji konfiguracji i systemu operacyjnego Linux. W celu zapewnienia zgodności z nową opcją obsługi zwiększonego rozmiaru dysku na platformie Azure usługa Site Recovery będzie teraz obsługiwała migrację oraz tryb failover maszyn wirtualnych z dyskami o rozmiarze do 4 TB, aby sprostać obciążeniom typowym dla dużych przedsiębiorstw. Usługa odzyskiwania po awarii będzie teraz obsługiwać maszyny na platformie IaaS Azure przy użyciu bezpośredniego miejsca do magazynowania — technologii wirtualizacji systemu Windows Server 2016, która grupuje dyski w pule magazynów zwiększające wydajność i obsługujące większe dyski. Aby zwiększyć elastyczność, usługa Site Recovery rozszerza obsługę systemu operacyjnego Linux Ubuntu w zwirtualizowanej infrastrukturze VMware i w usłudze Azure Virtual Machines.

Dowiedz się więcej z tego wpisu w blogu.

  • Features