Zmiana identyfikatorów GUID zasobów jednostek usługi Azure Search w warstwach Podstawowa i Standardowa

Opublikowano: sobota, 18 maja 2019

Klienci usługi Azure Search w regionie Japonia Wschodnia są obecnie rozliczani przy użyciu identyfikatorów mierników (identyfikatorów GUID zasobów) dla regionu Japonia Wschodnia. Z dniem 1 lipca 2019 r. Twoje identyfikatory mierników dla jednostek usługi Azure Search w warstwach Podstawowa oraz Standardowa S1, S2 i S3 zostaną zmigrowane do miernika dla regionu Japonia Wschodnia. Migracja ta wpłynie wyłącznie na identyfikator i nazwę miernika. Wprowadzenie nowego miernika nie spowoduje zmiany stawki, którą płacisz za usługę. Konieczne będzie zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na atrybutach nazwy miernika przed 1 lipca 2019 r. 

W poniższej tabeli opisano szczegóły zmiany identyfikatorów i nazw mierników.

Poprzedni identyfikator miernika (identyfikator GUID zasobu)

Nowy identyfikator miernika (identyfikator GUID zasobu)

Nazwa usługi

Nazwa zasobu

Poprzednia nazwa regionu

Nowa nazwa regionu

Poprzednia nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Nowa nazwa produktu (nazwa w portalu EA)

Stary opis materiału

Nowy opis materiału

5346bdca-2cfc-4aa3-a269-8947dcbcb67e

21986235-3848-4ee4-b56f-d65ae4911bbd

Usługa Azure Search

Podstawowa — jednostka

Japonia Zachodnia

Japonia Wschodnia

Azure Search — Podstawowa — jednostka — Japonia Zachodnia

Azure Search — Podstawowa — jednostka — Japonia Wschodnia

Azure Search — Podstawowa — jednostka — 10 godz. — Japonia Zachodnia

Azure Search — Podstawowa — jednostka — 10 godz. — Japonia Wschodnia

6bb41d64-700b-4094-b299-07fbd021ea5a

2943420d-9d38-4026-89d8-d6014777756f

Usługa Azure Search

Jednostka w warstwie Standardowa S1

Japonia Zachodnia

Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S1 — jednostka — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S1 — jednostka — Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S1 — jednostka — 10 godz. — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S1 — jednostka — 10 godz. — Japonia Wschodnia

1e5f436b-6034-460f-b33d-0ada08c4349b

1d517166-01bb-4940-82fc-438ee6f5ece4

Usługa Azure Search

Jednostka w warstwie Standardowa S2

Japonia Zachodnia

Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S2 — jednostka — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S2 — jednostka — Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S2 — jednostka — 10 godz. — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S2 — jednostka — 10 godz. — Japonia Wschodnia

19713ebb-dcd4-49c0-aab7-f94d918abf42

97097108-50c3-4742-8195-c0a646df25d7

Usługa Azure Search

Jednostka w warstwie Standardowa S3

Japonia Zachodnia

Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S3 — jednostka — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S3 — jednostka — Japonia Wschodnia

Azure Search — Standardowa S3 — jednostka — 10 godz. — Japonia Zachodnia

Azure Search — Standardowa S3 — jednostka — 10 godz. — Japonia Wschodnia