Pomiń nawigację

Usługa Azure Scheduler zostanie wycofana 30 września 2019 r.

Data opublikowania: 17 grudnia, 2018

W 2016 roku wprowadziliśmy usługę Azure Logic Apps, która obejmuje możliwość konfigurowania i uruchamiania zaplanowanych zadań oraz zaawansowane funkcje przepływu pracy. Ponieważ usługa Logic Apps w pełni zastępuje możliwości usługi Azure Scheduler, usługa Scheduler zostanie wycofana 30 września 2019 r. i nie będzie już autonomiczną usługą. Tak jak w przypadku wszystkich zmian tego typu, informujemy o niej z 12-miesięcznym wyprzedzeniem, aby zapewnić odpowiedni czas do dostosowania się.

Aby nadal korzystać z zadań skonfigurowanych w usłudze Scheduler, przejdź do usługi Logic Apps przed 30 września 2019 r. Zachęcamy do wcześniejszego przejścia, dzięki czemu uzyskasz dostęp do bogatszych możliwości usługi Logic Apps. Oprócz znanych funkcji usługi Scheduler usługa Logic Apps zapewnia następujące korzyści:

  • Integracja z ponad 200 różnymi usługami, w tym Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Microsoft Outlook i SAP, za pomocą projektanta graficznego i łączników.
  • Zarządzanie każdym zaplanowanym obciążeniem jako zasobem platformy Azure pierwszej klasy.
  • Uruchamianie wielu jednorazowych zadań przy użyciu pojedynczej aplikacji logiki.
  • Ustawianie harmonogramów automatycznie uwzględniających czas letni.

Wezwanie do działania:

Przenieś zaplanowane zadania do usługi Logic Apps przed 30 września 2019 r., aby skorzystać z zaawansowanych możliwości i uniknąć przerw w działaniu usługi.

Zapoznaj się z wytycznymi i często zadawanymi pytaniami dotyczącymi migracji, aby rozpocząć przenoszenie obecnych zadań z usługi Azure Scheduler do usługi Azure Logic Apps.

  • Scheduler
  • Features
  • Retirements

Powiązane produkty